Terenuri fara constructii

1. Prima inregistrare
 • Actele de proprietate ale terenului: copii legalizate;
 • Certificat fiscal: original sau legalizat (de la Primarie);
 • Adeverinta de rol: original sau legalizat (de la Primarie);
 • Certificat de casatorie: legalizat (daca este cazul);
 • Nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului): original sau legalizat (de la Primarie);
 • Buletine proprietari: copie;
 • Extras de plan parcelar sau incadrare in tarla (pentru terenurile situate in extravilanul localitatilor)
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie

- Termen OCPI: 18 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 6 zile lucratoare (in regim de urgenta)

2. Actualizare / Rectificare
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie;
 • Buletinele proprietarilor: copie;
 • Actele care stau la baza actualizarii: de ex. proces verbal de vecinatate, nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului) etc.: copii legalizate;
 • Declaratie notariala a proprietarului ca este de acord cu actualizarea documentatiei de cadastru: original;
 • Certificat fiscal: original sau legalizat (de la Primarie);
 • Adeverinta de rol: original (de la Primarie)
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie

- Termen OCPI: 15 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim de urgenta)

3. Alipire / Dezmembrare
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie;
 • Buletinele proprietarilor: copie;
 • Certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare:copie legalizata
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie

- Termen OCPI: 7 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 3 zile lucratoare (in regim de urgenta)

4. Ridicari topografice pentru PAC, PUD, PUZ, PUG

- Termen OCPI: 15 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim de urgenta)

5. Identificare amplasament (trasare/intarusare) cu emitere Proces verbal de trasare
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie;
 • Buletinele proprietarilor: copie;
 • Certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare: copie legalizata
6. Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie
7. Masuratori si determinari pentru calcularea volumelor de excavatie
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie