Drumuri si poduri

1. Prima inregistrare
 • Actele de proprietate: copii legalizate sau conform cu originalul;
 • Certificat fiscal: original sau legalizat;
 • Adeverinta de rol: original sau legalizat;
 • Cod unic de inregistrare: copie
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie

- Termen OCPI: 18 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 6 zile lucratoare (in regim de urgenta)

2. Ridicari topografice

- Termen OCPI: 15 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim de urgenta)

3. Profile longitudinale si transversale
 • Ridicare topografica: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie
4. Trasari cote de nivel
 • Ridicare topografica: copie;
 • Proiect: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie