Radieri, notari, concesiuni

1. Notarea contractelor de inchiriere
 • Cerere tip;
 • Contract de inchiriere incheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care sa cuprinda si identificarea imobilului;
 • Dovada achitarii integrale a tarifului.

- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim de urgenta)

2. Intabularea dreptului de concesiune
 • Cerere tip;
 • Contract de concesiune;
 • Dovada achitarii integrale a tarifului.

- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim de urgenta)

3. Notarea radierii ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare
 • Cerere tip;
 • Declaratia creditorului/adresa bancii creditoare, incheiata in forma autentica, la notar, din care sa rezulte in mod explicit consimtamantul acestuia la radierea ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare, cu identificarea imobilului;
 • Dovada achitarii integrale a tarifului.

- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim de urgenta)

4. Eliberarea extrasului de carte funciara pentru informare

- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 1 zile lucratoare (in regim de urgenta)

5. Notarea schimbarii denumirii societatii, fuziune/absorbtie
 • Cerere tip;
 • Actul aditional incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada inregistrarii la oficiul registrului comertului sau incheierea judecatorului delegat la oficiul registrului comertului;
 • Certificatul de inmatriculare - copie legalizata;
 • Dovada achitarii integrale a tarifului.

- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim de urgenta)

6. Notarea litigiilor în cartea funciara
 • Cerere tip;
 • Copie dupa actiunea inregistrata la instanta judecatoreasca cu indicarea numarului de dosar sau certificat de grefa care sa identifice imobilul cu numarul cadastral, numarul de carte funciara si localitate;
 • Dovada achitarii integrale a tarifului.

- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim de urgenta)

7. Reconstituirea cartilor funciare
 • Cerere tip;
 • Declaratie notariala din partea proprietarilor din care sa rezulte ca situatia juridica a imobilului prezentata in vederea reconstituirii este cea reala;
 • Un extras de carte funciara eliberat anterior cu ultima situatie cunoscuta a proprietatii sau actul de dobandire;
 • Certificat fiscal de la primaria locala.

- Termen OCPI: 3 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 1 zile lucratoare (in regim de urgenta)

8. Eliberarea copiilor dupa cartile funciare, conforme cu originalul

- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 1 zile lucratoare (in regim de urgenta)

9. Radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct*, habitatie, servitute, superficie)
 • Cerere tip;
 • Actul prin care se justifica radierea - copie legalizata;
 • Dovada achitarii integrale a tarifului.
 • * Certificatul de deces se prezinta in copie legalizata.

- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim de urgenta)

10. Schimbarea/notarea adresei administrative in cartea funciara
 • Cerere tip;
 • Adeverinta de la primarie din care sa rezulte corelarea intre nr. cad. si adresa administrativa;
 • Dovada achitarii integrale a tarifului.

- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim de urgenta)

11. Inscrierea actelor de adjudecare
 • Cerere tip;
 • Actul de adjudecare care sa identifice imobilul prin numarul topografic/cadastral si numarul de carte funciara/localitate;
 • Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
 • Dovada achitarii integrale a tarifului.

- Termen OCPI: 7 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim de urgenta)

12. Intabularea dreptului de proprietate in baza Legii nr. 112/1995 si a Legii nr. 10/2001
 • Cerere tip;
 • Dispozitia de restituire emisa de primarie;
 • Dovada achitarii integrale a tarifului.

- Termen OCPI: 7 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim de urgenta)

13. Inscrierea hotararilor judecatoresti
 • Cerere tip;
 • Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila si expertiza care face parte integranta din hotararea judecatoreasca, dupa caz. in situatia in care au fost exercitate caile de atac, se vor anexa toate hotararile judecatoresti pronuntate in cauza respectiva, dupa caz (fond, apel, recurs);
 • Dovada achitarii integrale a tarifului.

- Termen OCPI: 7 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim de urgenta)

14. Intabularea dreptului de ipoteca
 • Cerere tip;
 • Contract de ipoteca;
 • Dovada achitarii integrale a tarifului.

- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 1 zile lucratoare (in regim de urgenta)

15. Intabularea dreptului de proprietate dobandit prin mostenire
 • Cerere tip;
 • Certificatul de mostenitor (Dreptul de proprietate al autorilor fiind intabulat in cartea funciara);
 • Dovada achitarii integrale a tarifului.

- Termen OCPI: 7 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 2 zile lucratoare (in regim de urgenta)

16. Identificare numar cadastral si carte funciara

- Termen OCPI: 10 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 3 zile lucratoare (in regim de urgenta)

17. Anulare numar cadastral
 • Cerere tip;
 • Declaratie notariala din partea proprietarilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu anularea numarului cadastral;

- Termen OCPI: 3 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 1 zile lucratoare (in regim de urgenta)

18. Consultare documente din arhiva OCPI

- Termen OCPI: 1 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: - zile lucratoare (in regim de urgenta)