Terenuri cu constructii

1. Prima inregistrare
 • Actele de proprietate ale terenului: copii legalizate;
 • Certificat de urbanism: legalizat;
 • Proces verbal de receptie a lucrarilor: legalizat;
 • Certificat energetic: legalizat;
 • Certificat fiscal: original (de la Primarie);
 • Adeverinta de rol: original (de la Primarie);
 • Certificatul de casatorie: legalizat (daca este cazul);
 • Nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului): original sau legalizat (de la Primarie);
 • Buletine proprietari: copie
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie
 • Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei

- Termen OCPI: 18 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 6 zile lucratoare (in regim de urgenta)

2. Actualizare / Rectificare
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie;
 • Buletinele proprietarilor: copie;
 • Actele care stau la baza actualizarii: de ex. proces verbal de vecinatate, nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului) etc.: copii legalizate;
 • Declaratie notariala a proprietarului ca este de acord cu actualizarea documentatiei de cadastru: original ;
 • Certificat fiscal: original sau legalizat (de la Primarie);
 • Adeverinta de rol: original (de la Primarie);
 • Nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului): original sau legalizat (de la Primarie)
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie

- Termen OCPI: 15 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim de urgenta)

3. Alipire / Dezmembrare
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie;
 • Buletinele proprietarilor: copie;
 • Certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare: copie legalizata
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie

- Termen OCPI: 7 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 3 zile lucratoare (in regim de urgenta)

4. Inscriere constructie (amprenta la sol) / Radiere constructie (amprenta la sol)
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie;
 • Buletinele proprietarilor: copie;
 • Certificat de urbanism: legalizat;
 • Proces verbal de receptie a lucrarilor: legalizat;
 • Certificat energetic: legalizat;
 • Certificat fiscal: original (de la Primarie);
 • Adeverinta de rol: original (de la Primarie);
 • Nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului): original sau legalizat (de la Primarie)
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie
 • Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei

- Termen OCPI: 15 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim de urgenta)

5. Inscriere constructie (cu avizare relevee pe fiecare nivel)
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie;
 • Buletinele proprietarilor: copie;
 • Certificat de urbanism: legalizat;
 • Proces verbal de receptie a lucrarilor: legalizat;
 • Certificat energetic: legalizat;
 • Certificat fiscal: original (de la Primarie);
 • Adeverinta de rol: original (de la Primarie);
 • Nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului): original sau legalizat (de la Primarie)
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie
 • Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei

- Termen OCPI: 15 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim de urgenta)

6. Dezmembrare constructie pe unitati individuale (apartamentere)

- Termen OCPI: 7 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 3 zile lucratoare (in regim de urgenta)

7. Ridicari topografice pentru PAC, PUD, PUZ, PUG

- Termen OCPI: 15 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim de urgenta)

8. Identificare amplasament (trasare/intarusare) cu emitere Proces verbal de trasare
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie;
 • Buletinele proprietarilor: copie;
 • Certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare: copie legalizata
9. Trasari ale axelor constructiilor
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie;
 • Buletinele proprietarilor: copie
10. Trasari cote nivel
 • Ridicarea topografica: copie;
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie;
 • Buletinele proprietarilor: copie
11. Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie
12. Masuratori si determinari pentru calcularea volumelor de excavatie
 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru: copie;
 • Actele de proprietate: copie