Model 3D, ridicare topografica cu curbele de nivel si ortofotoplan pentru proiect construire hala. Suprafata studiata 1.5ha