Intrebari? Lasati un mesaj

Vă rugam sa lasati un mesaj si vom incerca sa va raspundem în cel mai scurt timp posibil. De asemenea va rugam sa furnizati cat mai multe detalii posibil, împreuna cu informatiile dvs. de contact.Teren fara constructii

TERENURI FARA CONSTRUCTII


1 Prima inregistrare

 • Actele de proprietate ale terenului:copii legalizate;
 • Certificat fiscal:original sau legalizat (de la Primarie);
 • Adeverinta de rol:original sau legalizat (de la Primarie);
 • Certificat de casatorie:legalizat (daca este cazul);
 • Nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului):original sau legalizat (de la Primarie);
 • Buletine proprietari:copie;
 • Extras de plan parcelar sau incadrare in tarla (pentru terenurile situate in extravilanul localitatilor)
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie

- Termen OCPI: 18 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 6 zile lucratoare (in regim de urgenta)

2 Actualizare / Rectificare

 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru:copie;
 • Actele de proprietate:copie;
 • Buletinele proprietarilor:copie;
 • Actele care stau la baza actualizarii: de ex. proces verbal de vecinatate, nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului) etc.:copii legalizate;
 • Declaratie notariala a proprietarului ca este de acord cu actualizarea documentatiei de cadastru:original;
 • Certificat fiscal: original sau legalizat (de la Primarie);
 • Adeverinta de rol:original (de la Primarie)
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie

- Termen OCPI: 15 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim de urgenta)

3 Alipire / Dezmembrare

 • Extrasul de carte funciara:copie;
 • Documentatia de cadastru:copie;
 • Actele de proprietate:copie;
 • Buletinele proprietarilor:copie;
 • Certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare:copie legalizata
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie

- Termen OCPI: 7 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 3 zile lucratoare (in regim de urgenta)

4 Ridicari topografice pentru PAC, PUD, PUZ, PUG

- Termen OCPI: 15 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim de urgenta)

5 Identificare amplasament (trasare/intarusare) cu emitere Proces verbal de trasare

 • Extrasul de carte funciara:copie;
 • Documentatia de cadastru:copie;
 • Actele de proprietate:copie;
 • Buletinele proprietarilor:copie;
 • Certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare:copie legalizata

6 Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri

 • Extrasul de carte funciara: copie;
 • Documentatia de cadastru:copie;
 • Actele de proprietate:copie

7 Masuratori si determinari pentru calcularea volumelor de excavatie

 • Extrasul de carte funciara:copie;
 • Documentatia de cadastru:copie;
 • Actele de proprietate:copie