Intrebari? Lasati un mesaj

Vă rugam sa lasati un mesaj si vom incerca sa va raspundem în cel mai scurt timp posibil. De asemenea va rugam sa furnizati cat mai multe detalii posibil, împreuna cu informatiile dvs. de contact.Apartamente

APARTAMENTE


1 Prima inregistrare

 • Actele de proprietate ale imobilului:copii legalizate;
 • Adeverinta din care sa rezulte ca a fost achitat integral imobilul in cazul achizitiei acestuia in rate: copii legalizate;
 • Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare eliberat de Administratia Financiara din cadrul Primariei-Directia taxe si impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral):in original sau copie legalizata;
 • Certificat de casatorie (unde sunt proprietari sotul si sotia):copie legalizata;
 • Nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului):original sau copie legalizata (de la Primarie), daca este cazul;
 • Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor:copii;(in cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin se vor aduce suplimentar urmatoarele acte legalizate: adeverinta care specifica numele corect (de la societatea de unde a fost cumparat apartamentul), incheiere de rectificare notariala (daca a fost cumparat de la o persoana fizica) sau Sentinta civila de divort (de la Judecatoria unde s-a emis sentinta)
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie

- Termen OCPI: 18 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 6 zile lucratoare (in regim de urgenta)

2 Actualizare

 • Extrasul de carte funciara:copie;
 • Documentatia de cadastru:copie;
 • Actele de proprietate:copie;
 • Buletinele proprietarilor sau CUI:copie;
 • Actele care stau la baza actualizarii: de ex. certificat de urbanism, autorizatie de construire/demolare, proces verbal de finalizare a lucrarilor, nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului):copii legalizate;
 • Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare eliberat de Administratia Financiara din cadrul Primariei-Directia taxe si impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral):in original sau copie legalizata;
 • Declaratie notariala a proprietarului ca este de acord cu actualizarea documentatiei de cadastru:original
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie
 • Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei

- Termen OCPI: 15 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 5 zile lucratoare (in regim de urgenta)

3 Alipire / Dezmembrare

 • Extrasul de carte funciara:copie;
 • Documentatia de cadastru:copie;
 • Actele de proprietate:copie;
 • Buletinele proprietarilor:copie;
 • Actele care stau la baza actualizarii: de ex. certificat de urbanism, autorizatie de construire/demolare, proces verbal de finalizare a lucrarilor, nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului):copii legalizate;
 • Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare eliberat de Administratia Financiara din cadrul Primariei-Directia taxe si impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral):in original sau copie legalizata;
 • Declaratie notariala a proprietarului ca este de acord cu actualizarea documentatiei de cadastru:original;
 • Certificat de urbanism:legalizat
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie
 • Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei

- Termen OCPI: 7 zile lucratoare (in regim normal)
- Termen OCPI: 3 zile lucratoare (in regim de urgenta)